Kolourful Unique

The name Kolourful Unique has been specially chosen. Every child is different and has a ‘unique’ character. Every child has his own gifts and talents that make him or her ‘Colorful’.

Do you and your child face challenges that you can’t solve together?

Be encouraged. I am here to help you and your child.                                   

You are welcome!

Lenora Borsje                                                                                                   

                                                   

Mijn expertise 

Sociaal emotionele problemen

U kunt denken aan een kind dat niet lekker in zijn vel zit. Dit kan zich uiten in; onzekerheid, (faal)angst, laag zelfbeeld, gespannen zijn, stress, boosheid, woede uitbarstingen, verlegenheid, piekeren, pesten, gepest worden, sociale contacten, sociale vaardigheden.

Leerproblemen

Er kan extra aandacht zijn voor een specifiek vakgebied; rekenen (dyscalculie), taal/ spelling (dyslexie), begrijpend lezen…
Daarnaast kunnen we werken aan; intrinsieke motivatie, werkhouding, plannen, organiseren, een spreekbeurt, een werkstuk.

Gedragsproblemen

Te denken valt aan: Autisme, Asperger, ADHD, ADD, PDD-NOS, hechtingsstoornis… We kunnen werken aan het: structureren, overzichtelijker, veiliger en voorspelbaarder maken van de omgeving, zodat het functioneren zo optimaal mogelijk wordt.

Rouwverwerking

Samen met het kind wordt het verlies verwerkt, we doorlopen het rouwproces. Diepe gevoelens van verdriet, boosheid, angst, pijn en soms schuldgevoel mogen er zijn. Dit kan preventief worden ingezet om te voorkomen dat een kind vastloopt, maar ook als een kind vastgelopen is om er weer uit te komen.

Concentratie- problemen

Is uw kind snel afgeleid, kan het moeilijk focussen of tot diepte concentratie komen? Dan gaan wij samen op zoek gaan naar een oplossing, hoe hiermee om te gaan. We ontdekken welke vaardigheden het kind hiervoor moet leren.

Overige

Er zijn heel veel verschillende gebieden en problemen waar een kindcoach bij kan helpen. Heeft u een andere hulpvraag dan de hierboven genoemde, neem dan gerust contact op! Geheel vrijblijvend kunnen we onderzoeken wat voor hulp er mogelijk is.
Mag ik mij voorstellen
Lenora Borsje
Kindercoach
Het is altijd mijn droom geweest om met kinderen te mogen werken. Ze te geven wat ze nodig hebben om tot groei en ontwikkeling te komen. Na acht jaar voor de klas staan wilde ik de kinderen meer op maat geven wat zij nodig hebben.

Door een studiedag werd ik enthousiast gemaakt voor het werken als kindercoach. De keuze was snel gemaakt om hiervoor een studie te gaan volgen. In 2017 ben ik afgestudeerd als kindercoach.

Ik hou van creatief bezig zijn, tekenen, schilderen, muziek maken, zwemmen en wandelen.